• Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

    Nhân duyên vợ chồng kiếp này có phải do duyên nợ

    Nhân duyên vợ chồng kiếp này có phải do duyên nợ

    ------------

    Gọi nhau hai tiếng vợ chồng, nhưng có phải ai cũng hiểu đạo lý làm vợ làm chồng. Vợ chồng là sự gắn bó sâu sắc nhất cuộc đời mỗi con người.

    Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan